Bestyrelsen

Selskabet ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, som vælges og udpeges for to år ad gangen. Aktionærene vælger indtil syv bestyrelsesmedlemmer. Dertil udpeges et bestyrelsesmedlem af Viborg F.F. Amatørafdeling.

Kim Nielsen

Formand

Troels Bisgaard Vig

Næstformand

Sine Juul Praastrup

Bestyrelsesmedlem

Claus A. Christensen

Bestyrelsesmedlem

Michael Døssing

Bestyrelsesmedlem

Kim Ricken Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Martin Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Niels Rauff

Bestyrelsesmedlem

Arne Augustinussen

Rep. amatørafdelingen